Warunki przystąpienia do egzaminu oraz wymagania techniczne na stopnie mistrzowskie Aikikai obowiązujące w Polsce (Polska Federacja Aikido, Rada Techniczna, dn. 1.02.2014 r.)

1 DAN

Warunki przystąpienia:

- ukończone 17 lat
- minimum 1rok po egzaminie na 1 kyu PFA, przy zachowaniu warunku min. 70 dni treningowych w tym okresie
- minimum 2 staże z shihanem (licząc od ostatniego egzaminu)
- rekomendacja Shidoin PFA

Wymagania techniczne:

- jak na 1 kyu
- tanto dori (z ataków: shomen uchi, yokomen uchi, chudan tsuki)

2 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 2 lata po egzaminie na 1 dan, przy zachowaniu warunku min. 200 dni treningowych w tym okresie
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 1 dan
- minimum 4 staże z shihanem (licząc od ostatniego egzaminu)
- rekomendacja Shidoin PFA

Wymagania techniczne:

- jak na 1 DAN
- tachi dori minimum 5 dowolnych technik z ataku shomen uchi
- futari gake jyu waza

3 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 3 lata po egzaminie na 2 dan, przy zachowaniu warunku min. 300 dni treningowych w tym okresie
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 2 dan
- minimum 5 staży z shihanem (licząc od ostatniego egzaminu)
- rekomendacja Członka Rady Technicznej PFA

Wymagania techniczne:

- jak na 2 DAN
- jo dori minimum 5 dowolnych technik z ataku chudan tsuki
- taninzu gake jyu waza

4 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 4 lata po egzaminie na 1 dan, przy zachowaniu warunku min. 400 dni treningowych w tym okresie
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 3 dan
- minimum 5 staży z shihanem (licząc od ostatniego egzaminu)
- rekomendacja min. 3 Członków Rady Technicznej PFA

Wymagania techniczne:

- zakres egzaminu określa przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z członkami Komisji

5 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 5 lat po egzaminie na 4 dan
- wniosek o wystąpienie o nadanie stopnia 5 dan składa do Rady Technicznej członek Rady Technicznej posiadający minimum stopień 6 dan. Wniosek poddawany jest pod głosowanie Rady Technicznej
 

    W razie uzyskania na egzaminie dan oceny negatywnej (egzamin nie zdany) do ponownego egzaminu można przystąpić po upływie 1 roku.

   Zgłoszenia na egzaminy należy kierować na formularzu określonym przez PFA do sekretariatu PFA lub przekazać bezpośrednio przed egzaminem przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej

   Osoba będąca uke podczas egzaminu na stopień dan powinna posiadać następujący stopień:

- minimum 1 dan dla zdającego na 1 dan
- minimum 1 dan dla zdającego na 2 dan
- minimum 2 dan dla zdającego na 3 dan
- minimum 2 dan dla zdającego na 4 dan

   Podczas egzaminu na stopnie dan konieczna jest osobista obecność instruktora PFA promującego osobę egzaminowaną

   Na wniosek zainteresowanego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Techniczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poza granicami kraju. Wszystkie czynności rejestracyjne powinny odbywać się na drukach i za pośrednictwem PFA

 

Regulacja dotycząca członków Shoryukai Polska, dodana przez P. Zdunowskiego w dn. 17.02.2014 r.:

W przypadku pojęcia "staż z shihanem" dla członków Shoryukai Polska, przynajmniej jeden ze staży pomiędzy poszczególnymi stopniami dan oznacza staż z senseiem Katsuyuki Shimamoto, senseiem Ruudem Van Ginkel, ewentualnie innym uczniem senseia Shimamoto posiadającym stopień minimum 6 dan.

Copyright © 2018 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.