Po stażu z Shimamoto Shihan 2017

Serdeczne podziękowania dla Shihana Katsuyuki Shimamoto za inspirujący staż i wspaniałą energię, którą po raz kolejny przywiózł do Polski. 

Podziękowania za przyjazd gościom z Japonii, Holandii, Niemiec, Kanady, Szwecji, Rosji, Ukrainy i całej Polski. 
Podziękowania dla obsługi stażu i wszystkich tłumaczy, kamerzysty i fotografów. 
Gratulacje zdanych egzaminów na stopnie dan: 
Iwo Woźniak - 1 dan 
Marcin Lipa - 2 dan 
Jakub Nesterowicz - 2 dan. 
Do zobaczenia w dojo,
Paweł Zdunowski 

Great thanks and gratitude to Shihan Katsuyuki Shimamoto for his inspirational seminar and great energy, which he brought to Poland again. 
Thanks for coming to all of the guests from Japan, the Netherlands, Germany, Canada, Sweden, Russia, Ukraine and all over Poland. 
Thanks to the stuff of the seminar and all translators, cameramen and photographers. 
Congratulations on passed dan exams for: 
Iwo Woźniak - 1 dan 
Marcin Lipa - 2 dan 
Jakub Nesterowicz - 2 dan. 
See you in the dojo, 
Paweł Zdunowski

 

<< Wróć

Copyright © 2019 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.