Wytyczne do oceny egzaminów kyu i dan w Shoryukai Polska - P. Zdunowski

Powrót do listy artykułów

 

Wytyczne do oceny egzaminów kyu i dan w Shoryukai Polska

na podstawie przekazu Senseia Shimamoto oraz wymagań technicznych PFA

 

Sensei Shimamoto swoim sposobem nauczania aikido niesie przesłanie, że „ćwiczymy nie techniki aikido, ale poprzez te techniki” (aikido no waza o keiko shimasen desu - waza de keiko shimasu).

Zatem techniki aikido to narzędzia, które służą budowaniu w nas człowieka świadomego, pewnego tego, czego chce w życiu, szanującego innych ludzi i dbającego o swoje otoczenie.

Narzędzia te, aby dobrze spełniały swoją rolę, muszą być używane pewnie i świadomie. Warsztat, którym dysponuje aikidoka powinien być perfekcyjnie wypracowany, żeby za jego pomocą można było osiągnąć wyznaczony cel.

Zatem również w nauczaniu i ocenianiu ćwiczących podczas egzaminów na stopnie kyu i dan istnieje kilka istotnych zasad, na które zwraca się uwagę obserwując zdającego egzamin.

1. Od początku i w trakcie egzaminu obserwujemy skupienie zdającego i jego szacunek do tego co robi oraz tych, którzy go otaczają.

Można to poznać po jego sylwetce, kiedy wchodzi na egzamin, siada w seiza, siedzi, kłania się, wstaje.

Da się to również zaobserwować w sposobie jego poruszania, postawie, którą prezentuje w momentach statycznych oraz w trakcie wykonywania technik. Skupienie i spokój wpływa na poczucie równowagi, stabilność i pewność działania, panowanie nad własnym środkiem ciężkości nawet w szybkim ruchu i pod znacznymi obciążeniami.

Copyright © 2019 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.