Piotr Roguski 3 dan

<< Powrót

Piotr Roguski 3 dan

Email: piotr.roguski@aikikai.com.pl

Wykształcenie: inżynieria środowiska.

W latach 1990-1992 trenował Judo u Anatola Noskowicza (2 dan) w Sekcji Judo Politechniki Warszawskiej.

Treningi Aikido rozpoczął w 1996 roku w Warszawskim Stowarzyszeniu Aikido Aikikai. Zajęcia prowadzili wówczas: Paweł Dymus (2 dan) , Wojciech Brożyński (1dan) oraz Paweł Zdunowski (1kyu).

10 sierpnia 2007 roku zdał z wyróżnieniem egzamin na stopień 1 dan przed komisją w składzie: Jerzy Sapiela (4 dan), Marian Wiśniewski (5 dan), Roman Hoffmann (5 dan) podczas VI Letniej Szkoły Aikido w Złotowie.

7 sierpnia 2009 roku zdał egzamin na stopień 2 dan przed komisją w składzie: Marian Wiśniewski (5 dan), Pascal Norbelly (6 dan), Jerzy Sapiela (5 dan), Paweł Zdunowski (4 dan) podczas VIII Letniej Szkoły Aikido w Złotowie.

9 marca 2013 roku zdał egzamin na stopień 3 dan przed komisją w składzie: Jerzy Pomianowski (6 dan), Marian Wiśniewski (5 dan), Jerzy Sapiela (5 dan) podczas stażu z Ruudem Van Ginkel (6 dan) w Warszawie.

Regularnie uczestniczy w stażach Aikido prowadzonych przez wysokiej klasy instruktorów.

Posiada państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością: samoobrona.

W maju 2009 roku ukończył szkolenie zorganizowane przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "Edukacja" dający uprawnienia do "pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży"
 

<< Powrót

Copyright © 2018 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.