Małgorzata Warakomska 1 dan

<< Powrót

Małgorzata Warakomska 1 dan

Email: malgorzata.warakomska@aikikai.com.pl

Lekarz medycyny, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 Rozwój własny:

 Regularne treningi Aikido rozpoczęła 3 października 2005 roku w WKAA.

 2 lipca 2011 roku w Rogowie zdała egzamin na 1 dan przed Komisją Egzaminacyjną PFA w składzie: Marian Wiśniewski (5 dan), Jerzy Sapiela (5 dan), Paweł Zdunowski (4 dan)

Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w treningach w Dojo WKAA oraz biorąc udział w stażach Aikido.

Działalność instruktorska:

Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona.

W 2005 roku ukończyła szkolenie zorganizowane przez Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "Oświata" dający uprawnienia do "pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży".
W roku 2009 ukończyła kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w instytucie doskonalenia kadr pedagogicznych "edukacja".

<< Powrót

Copyright © 2018 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.