Wymagania kyu obowiązujące w Aikido Shoryukai Polska
od dnia 5 lutego 2015 r.

 

 Warunki przystąpienia i uwagi:

1.
Od stopnia 4 kyu, jako warunek przystąpienia do egzaminu
poza wyznaczonymi terminami, wymagany jest udział w warsztatach,
stażach lub obozach prowadzonych przez instruktorów linii Shimamoto
z klubów Aikido Shoryukai Polska, Aikido Shoryukai Nederland lub Toyonaka Shosenji Dojo:

4 kyu – udział w minimum 1 warsztatach lub 1 stażu lub 1 obozie od daty uzyskania 5 kyu
3 kyu – udział w minimum 2 warsztatach lub 1 stażu lub 1 obozie od daty uzyskania 4 kyu
2 kyu – udział w minimum 3 warsztatach lub 2 stażach lub 1 obozie od daty uzyskania 3 kyu
1 kyu – udział w minimum 4 warsztatach lub 2 stażach lub 1 obozie od daty uzyskania 2 kyu 

Dni treningowe warsztatów, staży oraz obozów są zaliczane
do wymaganego minimalnego okresu treningowego między stopniami.

2.
W jiyu waza, będącym prezentacją wiedzy i umiejętności ćwiczącego,
należy zaprezentować również znajomość technik aikido wykraczającą
poza określone w wymaganiach na dany stopień kyu.

Wymagania techniczne:

 6 KYU:
Minimum 25 dni treningowych

Ćwiczenia podstawowe:

KAMAE                                (hidari, migi)
ASHI SABAKI                       (okuri ashi, tsugi ashi, ayumi ashi)
TAI SABAKI                          (tenkan, irimi tenkan, tenshin)
SHIKKO                               (mae, ushiro, tenkan, irimi tenkan)
UKEMI                                 (mae, ushiro)

Tachi waza:

KATATE DORI:
TAI NO TENKAN HO

KOSA DORI (KATATE DORI AIHANMI):
IKKYO                                  (omote, ura)
IRIMI NAGE                          (omote, ura)
SHIHO NAGE                       (omote, ura)
KOTE GAESHI                     (ura)

 

5 KYU:
Minimum 30 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 6 kyu

Tachi waza: 

KOSA DORI:
NIKKYO                               (omote, ura)

KATATE DORI:
IKKYO                                   (omote, ura)
SHIHO NAGE                        (omote, ura)
TENCHI NAGE
KOTE GAESHI                      (ura)
KOKYU NAGE                       (minimum 3 warianty)
KOKYU HO

SHOMEN UCHI:
IKKYO                                   (omote, ura)
IRIMI NAGE                          (omote, ura)
KOTEGAESHI                        (ura)

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:
IKKYO                                  (omote, ura) 

RYOTE DORI:    
KOKYU HO (ZAGI HO)

 

4 KYU:
Minimum 40 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 5 kyu

Tachi waza:

KATATE DORI:
IRIMI NAGE                        (omote, ura)
UDEKIME NAGE                (omote, ura) 

KATA DORI:
IKKYO                                (omote, ura)
NIKKYO                              (omote, ura)

RYOTE DORI:
TENCHI NAGE
KOKYU NAGE                    (minimum 3 warianty)

SHOMEN UCHI:  
NIKKYO                              (omote, ura)
SANKYO                            (omote, ura)

YOKOMEN UCHI:
SHIHO NAGE                      (omote, ura)
IRIMI NAGE                        (omote, ura)
TENCHI NAGE

CHUDAN TSUKI:
KOTE GAESHI                    (ura)

JODAN TSUKI:
IKKYO                                (omote, ura)

Suwari waza:

KATA DORI:
I
KKYO                                 (omote, ura)

SHOMEN UCHI:
NIKKYO                               (omote, ura)

 

3 KYU:
Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 4 kyu

Tachi waza:

KATATE DORI:
KAITEN NAGE                   (soto, uchi)

MOROTE DORI: 
IKKYO                               (omote, ura)
KOTE GAESHI                   (omote, ura)
KOKYU NAGE                   (minimum 3 warianty)

RYOTE DORI:
SHIHO NAGE                     (omote, ura)

SHOMEN UCHI:
YONKYO                            (omote, ura)

YOKOMEN UCHI:
IKKYO                                (omote, ura)
KOTE GAESHI                    (omote, ura)

CHUDAN TSUKI:
IRIMI NAGE                        (omote, ura)

USHIRO RYOTE DORI:
IKKYO                                (omote, ura)
NIKKYO                              (omote, ura)
SANKYO                            (omote, ura)
KOKYU NAGE                    (minimum 1 wariant) 

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:
SANKYO                            (omote, ura)
YONKYO                           (omote, ura)
IRIMI NAGE                        (ura) 

CHUDAN TSUKI: 
KOTE GAESHI                    (ura)

KATA DORI:
NIKKYO                             (omote, ura)


2 KYU:
Minimum 50 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 3 kyu

Tachi waza:

KATATE DORI:
KOSHI NAGE                      (uchi)
JIYU WAZA                        (minimum 5 technik)

KATA DORI:
SANKYO                             (omote, ura)
YONKYO                            (omote, ura)

SHOMEN UCHI:
GOKKYO                            (omote, ura)

YOKOMEN UCHI:
NIKKYO                               (omote, ura)
SANKYO                             (omote, ura) 

CHUDAN TSUKI:
HIJI KIME OSAE                  (ura)
UDEKIME NAGE                  (ura)

MAE GERI:
IRIMI NAGE                        (omote, ura, sokumen)

KATA DORI MEN UCHI: 
IKKYO                                 (omote, ura)
KOKYU NAGE                     (minimum 1 wariant) 

USHIRO RYOTE DORI:
IRIMI NAGE                          (ura)
SHIHO NAGE                       (omote, ura)
KOTE GAESHI                     (omote, ura) 

USHIRO RYOKATA DORI:
IKKYO                                  (omote, ura)
NIKKYO                                (omote, ura) 

Hanmi-Handachi waza:

KATATE DORI:
IKKYO                                 (omote, ura)
SHIHO NAGE                     (omote, ura)
KOKYU NAGE                     (minimum 3 warianty)

Suwari waza:

SHOMEN UCHI: 
KOTE GAESHI                    (ura)
KAITEN NAGE                   (soto)

KATA DORI:
SANKYO                           (omote, ura)
YONKYO                           (omote, ura)

    

1 KYU:
Minimum 60 dni treningowych po uzyskaniu stopnia 2 kyu.

Tachi waza:

RYOTE DORI:
JIYU WAZA                         (minimum 5 technik)

MOROTE DORI:
JIYU WAZA                         (minimum 5 technik)
KOKYU HO

SHOMEN UCHI:
KAITEN NAGE                   (soto, uchi)
UCHI KAITEN SANKYO      (omote, ura)

YOKOMEN UCHI:
YONKYO                              (omote, ura)
GOKKYO                             (tanto dori: omote, ura)

CHUDAN TSUKI:
KAITEN NAGE                     (soto, uchi)

JODAN TSUKI: 
SHIHO NAGE                      (omote, ura)
KOTE GAESHI                      (ura)

KATA DORI MEN UCHI:
IRIMI NAGE                        (ura)
SHIHO NAGE                     (omote)

USHIRO RYOTE DORI:
KOSHI NAGE                     (minimum: wariant sankyo)
JUJI GARAMI

USHIRO RYOKATA DORI: 
SANKYO                              (omote, ura)
IRIMI NAGE                          (sokumen) 

KATATE DORI USHIRO KUBISHIME: 
IKKYO                                   (omote, ura)
NIKKYO                                  (omote, ura)
SANKYO                                (omote, ura)

USHIRO ERI DORI: 
IKKYO                                   (omote, ura)

Hanmi handachi waza:

RYOTE DORI:
SHIHO NAGE                       (omote, ura)
KOKYU NAGE                       (minimum 2 warianty)

Suwari waza:

SHOMEN UCHI:
JIYU WAZA                          (minimum 5 technik)

YOKOMEN UCHI:
IKKYO                                   (omote, ura)
NIKKYO                                 (omote, ura)
SANKYO                               (omote, ura)
YONKYO                               (omote, ura)

 

 

Copyright © 2019 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.