Aikido Shoryukai Polska

Nazwa Aikido Shoryukai Polska została nadana w dniu 8 października 2011 roku przez Shihana Katsuyuki Shimamoto grupie klubów ćwiczących pod kierunkiem Pawła Zdunowskiego i reprezentujących linię Shimamoto w Polsce.

Aikido Shoryukai Polska jest grupą klubów w Polsce pod opieką techniczną Shihana Katsuyuki Shimamoto (8 dan) z Aikido Toyonaka Shosenji Dojo w Osace.

Dyrektorem Technicznym Aikido Shoryukai Polska z decyzji Shihana jest Paweł Zdunowski (5 dan).

Współpracujemy z Aikido Shoryukai Nederland, której Dyrektorem Technicznym jest uczeń Shihana Shimamoto - Shihan Ruud Van Ginkel (6 dan).

Wszystkie kluby zrzeszone w Aikido Shoryukai Polska są jednocześnie członkami Polskiej Federacji Aikido, w której ćwiczący zdają egzaminy na stopnie kyu i dan wg obowiązujących w niej reguł.

Zarówno Aikido Toyonaka Shosenji Dojo, jak i Polska Federacja Aikido posiadają rozpoznanie Aikikai Hombu Dojo.


Kluby zrzeszone w Aikido Shoryukai Polska:

Warszawski Klub Aikido Aikikai
Kołobrzeski Klub Aikido Kaigan Dojo
Elbląska Szkoła Aikido Ronin
Uczelniany Klub Aikido PJWSTK w Warszawie
Uczelniane Stowarzyszenie Aikido Politechniki Gdańskiej


Instruktorzy Aikido Shoryukai Polska posiadający licencje Instruktora Polskiej Federacji Aikido:

(Dane osobowe czasowo ukryte)

 

On the 8th October 2011, Shihan Katsuyuki Shimamoto decided to confer the name "Aikido Shoryukai Polska" on the association of clubs training under guidance of Paweł Zdunowski, representing the Shimamoto line in Poland.

"Aikido Shoryukai Polska", with no administrative changes, remains strictly within the structures of the Polish Aikido Federation and means only a technical line within its framework.  

"Aikido Shoryukai Polska" comprises the following clubs: “Warszawski Klub Aikido Aikikai”, “Kołobrzeski Klub Aikido Kaigan Dojo”, “Elbląska Szkoła Aikido Ronin” and "Uczelniane Stowarzyszenie Aikido Politechniki Gdańskiej".

Copyright © 2018 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.