Aikido Shoryukai Polska

Nazwa Aikido Shoryukai Polska została nadana w dniu 8 października 2011 roku przez Shihana Katsuyuki Shimamoto grupie klubów ćwiczących pod kierunkiem Pawła Zdunowskiego i reprezentujących linię Shimamoto w Polsce.

Aikido Shoryukai Polska jest grupą klubów w Polsce pod opieką techniczną Shihana Katsuyuki Shimamoto (8 dan) z Aikido Toyonaka Shosenji Dojo w Osace.

Dyrektorem Technicznym Aikido Shoryukai Polska z decyzji Shihana jest Paweł Zdunowski (6 dan).

Współpracujemy z Aikido Shoryukai Nederland oraz Aikido Shoryukai Belgie.

Wszystkie kluby zrzeszone w Aikido Shoryukai Polska są jednocześnie członkami Polskiej Federacji Aikido, w której ćwiczący zdają egzaminy na stopnie kyu i dan wg obowiązujących w niej reguł.

Zarówno Aikido Toyonaka Shosenji Dojo, jak i Polska Federacja Aikido posiadają rozpoznanie Aikikai Hombu Dojo.


Kluby zrzeszone w Aikido Shoryukai Polska:

Warszawski Klub Aikido Aikikai
Kołobrzeski Klub Aikido Kaigan Dojo
Elbląska Szkoła Aikido Ronin
Uczelniany Klub Aikido PJWSTK w Warszawie
Uczelniane Stowarzyszenie Aikido Politechniki Gdańskiej
Klub Aikido Jodan


Instruktorzy Aikido Shoryukai Polska posiadający licencje Instruktora Polskiej Federacji Aikido:

6 dan:

Paweł Zdunowski 
(Dyrektor Techniczny Aikido Shoryukai PL, Członek Rady Technicznej i Zarządu PFA)

5 dan:

Tomasz Wiśniewski (WKAA, Shidoin PFA)
Lech Misiarek (KKA Kaigan Dojo, Shidoin PFA)

4 dan:

Jacek Marciniak (ESA Ronin, Fukushidoin PFA)
Irena Kitkowska (USA PG, Fukushidoin PFA)
Maria Lewicka-Woźniak (WKAA)

3 dan:

Dariusz Trojanowski (WKAA, Fukushidoin PFA)
Gennadiy Teplitsky (ESA Ronin)
Arkadiusz Grodzicki (WKAA, Fukushidoin PFA)
Ireneusz Kitkowski (USA PG)
Jakub Nesterowicz (WKAA)
Iwo Woźniak (WKAA)
Piotr Zarzeczny (ESA Ronin)
Paweł Piotrowski (Jodan W-wa, Fukushidoin PFA)

2 dan:

Marcin Lipa (WKAA)
Dagmara Kitkowska (USA PG)
Michał Szymański (WKAA)
Helge Weiselowski (KKA Kaigan Dojo)

1 dan:

Andrzej Katkowski (WKAA)
Marek Klimek (WKAA)

 

On the 8th October 2011, Shihan Katsuyuki Shimamoto decided to confer the name "Aikido Shoryukai Poland" on the association of clubs training under guidance of Paweł Zdunowski, representing the Shimamoto line in Poland.

"Aikido Shoryukai Poland", with no administrative changes, remains strictly within the structures of the Polish Aikido Federation and means only a technical line within its framework.  

Copyright © 2024 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.